17 jul. 2014

Jardí

No pot faltar un petit espai natural que ens faci exclamar com Sant Francesc: “Lloat sigueu, Senyor, per totes les criatures.”